Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych udostępnia wszystkim zainteresowanym wykaz producentów ekologicznych. Aktualnie jest dostępny wykaz wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. W celu uzyskania informacji o producentach prowadzących działalność w zakresie rolnictwa ekologicznego należy złożyć wniosek do Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych na Formularzu udostępnienia informacji o producentach w rolnictwie ekologicznym

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w dniach  18 – 19 czerwca 2018 r. szkolenie na temat: „Mała gastronomia na obszarach wiejskich”. Szkolenie adresowane jest do doradców zatrudnionych w ośrodkach doradztwa rolniczego oraz pracowników izb rolniczych.

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy ogólnej z zakresu podejmowania działalności gastronomicznej na obszarach wiejskich niezbędnej przy wsparciu doradczym dla mieszkańców wsi. Program szkolenia obejmuje zagadnienia związane z aspektami otwierania i prowadzenia lokalu gastronomicznego, w tym przygotowanie koncepcji i strategii działalności, założenie firmy, wymagania sanitarne i techniczno-technologiczne, wyposażenie, organizacja działalności i zarządzanie, prowadzenie gospodarki wielomagazynowej, działania marketingowe w promocji lokalu oraz niezbędna wiedza kulinarna.

Od 30 marca do 29 kwietnia 2018 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej na "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" z PROW 2014-2020. Pomoc skierowana jest do mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw, które zajmują się m.in. przetwórstwem, wytwarzaniem, przechowywaniem, magazynowaniem lub sprzedażą produktów rolnych. Wnioski należy składać w oddziałach regionalnych ARiMR.

W związku z decyzją Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 14 czerwca 2017r. i związanych z nią ustanowień, zakazano  używania w nazwach produktów pochodzenia roślinnego, nazewnictwa zarezerwowanego dla produktów mlecznych. Dotyczy to stosowania w języku polskim nazw takich jak: mleko kokosowe, śmietanka kokosowa, masło orzechowe, masło kakaowe, masło migdałowe, mleko migdałowe. Wyjątkiem może być sytuacja, kiedy udowodnione zostanie, że towar istnieje na rynku minimum 30 lat. Polskie organy kontrolne będą miały obowiązek podejmowania odpowiednich czynności zmierzających do egzekwowania przestrzegania zakazu używania nazw przeznaczonych dla produktów pochodzenia mlecznego, również w odniesieniu do tych nazw.

 

Na Listę Produktów Tradycyjnych wpisywane są produkty, których jakość lub wyjątkowe cechy i właściwości wynikają ze stosowania tradycyjnych metod produkcji, stanowiące element dziedzictwa kulturowego regionu, w którym są wytwarzane, oraz będące elementem tożsamości społeczności lokalnej. Przy czym, za tradycyjne uważa się metody produkcji wykorzystywane od co najmniej 25 lat. Lista Produktów Tradycyjnych ma na celu rozpowszechnianie informacji o produktach wytwarzanych tradycyjnymi, historycznie ugruntowanymi metodami i prowadzona jest na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W lutym br. na listę wpisane zostały kolejne produkty.