Podpiwek kujawski to kolejny polski produkt, którego nazwa została objęta ochroną w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych jako Chronione Oznaczenie Geograficzne (ChOG) w ramach europejskiej polityki jakości i ochrony wyjątkowych produktów regionalnych.

Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi zaprasza wszystkich miłośników gotowania do udziału w konkursie  „Przednówek. Kiedy gotuję, to nie marnuję”. Wystarczy stworzyć własne danie, zgodne z ideą niemarnowania żywności, przesłać przepis i zdjęcie.

 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie powołał do istnienia Poradnik Antykryzysowy dla obszarów wiejskich, w którym publikowane są wyselekcjonowane informacje o aktualnych ułatwieniach prawnych, instrumentach wsparcia, inicjatywach pomocowych i innych środkach łagodzących skutki  epidemii dla gospodarki wiejskiej i wiejskich gospodarstw domowych. W poradniku znajdują się między innymi informacje dotyczące zagadnień rynku rolno-spożywczego.

Odpowiadając na potrzeby szeroko rozumianego środowiska producentów żywności Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców (PFPŻ ZP) opracowała wytyczne skierowane do producentów żywności przetworzonej oraz na etapie produkcji pierwotnej w związku z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa SARS COV-2. Wytyczne zostały pozytywnie zaopiniowane przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

18 marca br. został podpisany pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP oraz opublikowany na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kodeks Etyki Żywnościowej zawierający szereg zasad, których wspólnym celem jest, aby łańcuch „od pola do stołu” był  łańcuchem uczciwym.

„Wyrażamy przekonanie, że stosowanie zasad etycznych zawartych w niniejszym dokumencie przez uczestników łańcucha żywnościowego zapewni zaufanie konsumentów oraz wpłynie na utrzymanie wysokiej jakości i renomy polskiej żywności na rynku krajowym i rynkach światowych.” - czytamy we wstępie do Kodeksu.