LEADERATORIUM

PORTAL INFORMACYJNY DLA LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI

Get Adobe Flash player

Aktualności

Podhalańska LGD na Grüne Woche

W dniach 20-22 stycznia 2013, Podhalańska Lokalna Grupa Działania prezentowała projekt współpracy: „ Smak na Produkt” na międzynarodowych targach w Berlinie, Grüne Woche. PLGD została zaproszona przez Komisję Europejską na stoisko Wspólnej Polityki Rolnej, gdzie przez trzy dni prezentowany był projekt współpracy.

Czytaj więcej...

Spółdzielnie w programie Leader i KSOW

W kwietniu i w maju 2013 roku, CDR O/Kraków organizuje osiem 2-dniowych seminariów dla przedstawicieli spółdzielni działających na obszarach wiejskich oraz Kół Gospodyń Wiejskich. Celem seminariów jest przygotowanie uczestników do udziału w KSOW oraz w Programie Leader.

Więcej informacji na temat seminariów na stronie www.cdr.gov.pl/krakow

Nowelizacja rozporządzenia dot. LSR

Od dnia 16 stycznia 2013 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej jest już rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. Pobierz rozporządzenie

LGD Dunajec - Biała na Wigilijnym Małopolskim Smaku

Także i w tym roku nie mogło zabraknąć Lokalnych Grup Działania z Małopolski, na tegorocznym kiermaszu świątecznym towarzyszącym Bożonarodzeniowym Targom w Krakowie. Wydarzenie organizowane na płycie Rynku Głównego odbyło się w dniach 14 -16 grudnia, zgromadziło kilkudziesięciu wystawców prezentujących tradycyjne produkty z Małopolski.

 

Czytaj więcej...

Tradycje Podhala

W ramach realizacji międzynarodowego projektu współpracy "Smak na Produkt", Podhalańska Lokalna Grupa Działania obroniła trzy produkty tradycyjne: kapustę po góralsku (kapusta, która po ukiszeniu jest gotowana z ziemniakami i boczkiem), tarcioki (gotowane kluski z tartych surowych ziemniaków) oraz hałuski (kluski z mąki pszennej).

Czytaj więcej...

Zielony Pierścień Tarnowa zaprasza!

Potencjał sześciu gmin skupionych wokół Tarnowa (pierścień okalający główne miasto regionu - stąd nazwa Stowarzyszenia) oraz jego "zielony" charakter wskazuje na promocję działań proekologicznych i wspierających rozwój alternatywnych źródeł energii. Jednakże głównym celem Stowarzyszenia pozostaje aktywizacja ludności zamieszkującej tereny LGD Zielony Pierścień Tarnowa.  

Czytaj więcej...

Szkolenia dla LGD w I połowie 2013 r.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie planuje na I półrocze 2013 r. zorganizowanie dwóch szkoleń dla przedstawicieli lokalnych grup działania oraz innych osób zaangażowanych we wdrażaniu LSR w ramach realizacji działania 4.3.1. Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja w ramach osi IV Leader PROW na lata 2007 -2013.

Czytaj więcej...

Nowa perspektywa po 2013 – wybrane problemy

Projektowanie nowej perspektywy finansowej  na lata 2014 – 2020 w UE przebiega pod presją wielu wyzwań stojących przed Europą. Można do nich zaliczyć między innymi: wychodzenie z kryzysu finansowego i gospodarczego, problemy globalizacyjne, starzenie się społeczeństw, lepsze wykorzystywanie zasobów, słabsze od oczekiwanych rezultaty wdrażania „Strategii Lizbońskiej”.

Czytaj więcej...

Szukaj

Zaloguj się

Newsletter

ile jest 2+2-3?
Imię:
Email:

Centrum Doradztwa

Rolniczego w Brwinowie

Oddział w Krakowie

  http://produktyregionalne.edu.pl