LEADERATORIUM

PORTAL INFORMACYJNY DLA LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI

Get Adobe Flash player

Aktualności

Zielony Pierścień Tarnowa zaprasza!

Potencjał sześciu gmin skupionych wokół Tarnowa (pierścień okalający główne miasto regionu - stąd nazwa Stowarzyszenia) oraz jego "zielony" charakter wskazuje na promocję działań proekologicznych i wspierających rozwój alternatywnych źródeł energii. Jednakże głównym celem Stowarzyszenia pozostaje aktywizacja ludności zamieszkującej tereny LGD Zielony Pierścień Tarnowa.  

Czytaj więcej...

Szkolenia dla LGD w I połowie 2013 r.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie planuje na I półrocze 2013 r. zorganizowanie dwóch szkoleń dla przedstawicieli lokalnych grup działania oraz innych osób zaangażowanych we wdrażaniu LSR w ramach realizacji działania 4.3.1. Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja w ramach osi IV Leader PROW na lata 2007 -2013.

Czytaj więcej...

Nowa perspektywa po 2013 – wybrane problemy

Projektowanie nowej perspektywy finansowej  na lata 2014 – 2020 w UE przebiega pod presją wielu wyzwań stojących przed Europą. Można do nich zaliczyć między innymi: wychodzenie z kryzysu finansowego i gospodarczego, problemy globalizacyjne, starzenie się społeczeństw, lepsze wykorzystywanie zasobów, słabsze od oczekiwanych rezultaty wdrażania „Strategii Lizbońskiej”.

Czytaj więcej...

Najlepsze smaki „Nad Białą Przemszą”

Nadprzemszańska jesień upłynęła w wyjątkowo apetycznej atmosferze. W każdej z 4 gmin LGD „Nad Białą Przemszą” odbyły się warsztaty kulinarne, na których producenci tradycyjnych specjałów kulinarnych posiadających certyfikat Produktu Lokalnego „Nad Białą Przemszą” prezentowali sposób przygotowania swoich sztandarowych potraw.

Czytaj więcej...

„Zarządzanie organizacją pozarządową typu partnerstwo trójsektorowe"

Instytucje wdrażające PROW 2007-2013 w zakresie osi 4. LEADER skoncentrowały swoją uwagę na procesie zarządzania realizacją lokalnych strategii rozwoju przez lokalne grupy działania. Zachodzi potrzeba wypracowania modelu zarządzania rozwojem samego partnerstwa, aby idea stowarzyszenia typu specjalnego nie została zagubiona pośród dokumentów, procedur i „zabiegania” o wnioski i rozliczenia.

Czytaj więcej...

Przyszłość LEADER’a według małopolskich LGD

Możliwość wykorzystania środków z wielu funduszy UE, pomoc beneficjentom na każdym etapie realizacji projektu i realizacja własnych projektów to zdaniem małopolskich LGD najważniejsze postulaty dotyczące kolejnej perspektywy budżetowej UE.

Czytaj więcej...

Dolina Karpia odkrywa kolejne smaki

Stowaryzszenie Dolina Karpia organizuje już czwarty rok z rzędu imprezę będąca finałem Festiwalu Doliny Karpia. Wielkie Zatorskie Żniwa Karpiowe 2012 odbędą się w niedzielę, 7 października br. w godzinach 10:00 – 15:30 na Rynku oraz na łowisku w Zatorze.

Czytaj więcej...

Szukaj

Zaloguj się

Newsletter

ile jest 2+2-3?
Imię:
Email:

Centrum Doradztwa

Rolniczego w Brwinowie

Oddział w Krakowie

  http://produktyregionalne.edu.pl