LEADERATORIUM

PORTAL INFORMACYJNY DLA LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI

Get Adobe Flash player

Aktualności

Zaproszenie do współpracy: LEADER Newsletter

Publikacja elektronicznego kwartalnika LEADER Newsletter to zadanie statutowe realizowane w Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie. Kwartalnik publikowany od 2007 roku przeznaczony jest dla osób zainteresowanych tematyką podejścia LEADER, głównie dla doradców rolnych współpracujących z lokalnymi grupami działania i rybackimi oraz dla LGD, LGR z całej Polski. 

Czytaj więcej...

Decydujmy Razem!

Dzięki dofinansowaniu, jakie otrzymało Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą” w partnerstwie z Powiatem Olkuskim realizowany jest projekt pn. „Decydujmy razem”, w ramach którego zostaną przeprowadzone szkolenia z zakresu konsultacji społecznych zarówno wśród pracowników Jednostek Samorządowych jak również organizacji pozarządowych.

Czytaj więcej...

V edycja konkursu „Przyjazna Wieś” 2013

Organizatorem Konkursu jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wykonujący zadania w zakresie funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Celem konkursu jest wybranie najlepszego projektu wspierającego rozbudowę infrastruktury na terenach wiejskich, współfinansowanego z funduszy europejskich.

Czytaj więcej...

Odnowa wsi i małe projekty w CDR O/Poznań

W dniach 19-20. listopada br. w poznańskim Oddziale Centrum Doradztwa Rolniczego odbyły się szkolenia pt. „Małe Projekty i Odnowa Wsi – aktywizacja mieszkańców, kreowanie i rozliczanie operacji w ramach PROW 2007-2013” oraz „Odnowa wsi w Wielkopolsce – doświadczenia i perspektywy”. W szkoleniach uczestniczyło 18 osób, w tym przedstawiciele 11 Lokalnych Grup Działania oraz reprezentanci doradztwa i organizacji pozarządowych.

Czytaj więcej...

Spółdzielczość – przeżytek czy sposób na rozwój?

Nowy okres programowania będzie przebiegał pod znakiem harmonizacji trzech polityk: polityki spójności, wspólnej polityki rolnej oraz polityki rybackiej. Poprzez uzupełnianie się efektów (lepszą synergię) realizowanych projektów chce się osiągnąć większą spójność poziomą (terytorialną) i pionową (branżową), lepsze rezultaty, większą wartość dodaną.

Czytaj więcej...

Absurd dla rozwoju…

"W mojej rodzinnej wiosce, gdy byłem małym chłopcem była kuźnia i żył kowal. W kuźni było palenisko i ręczny miech do rozniecania i podtrzymywania ognia, w którym kowal rozgrzewał żelazo, następnie ręcznym młotem wykuwał podkowy i inne przedmioty potrzebne miejscowej ludności ..."  - relacja pana Leszka Leśniaka z pobytu w Austrii na temat wiosek tematycznych. Pobierz pdf.

LGD Dorzecze Bobrzy na szkoleniu w CDR O/Kraków

Czy można jeszcze lepiej i sprawniej oceniać wnioski i wdrażać LSR? Tego uczyli się w Krakowie członkowie LGD z województwa świętokrzyskiego. „Procedura oceny i wyboru wniosków w LGD Dorzecze Bobrzy – teoria i praktyka” to tytuł szkolenia dla członków Stowarzyszenia, które miało miejsce w CDR O/Kraków w dniach 4-5.10.2013 r. 

Czytaj więcej...

Szukaj

Zaloguj się

Newsletter

ile jest 2+2-3?
Imię:
Email:

Centrum Doradztwa

Rolniczego w Brwinowie

Oddział w Krakowie

  http://produktyregionalne.edu.pl