LEADERATORIUM

PORTAL INFORMACYJNY DLA LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI

Get Adobe Flash player

Aktualności

Leader po roku 2013

Leader po roku 2013 - na podstawie projektów legislacyjnych. Od wielu miesięcy trwa burzliwa dyskusja na temat kształtu Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku. W obecnym okresie programowania Leader jest jej częścią. Stąd też opinie, oceny i propozycje na przyszłość dotyczą także podejścia LEADER.

  

Czytaj więcej...

Szkolenia dla LGD

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaplanował w pierwszym półroczu 2012 roku 6 szkoleń kierowanych dla potrzeb Lokalnych Grup Działania w ramach realizacji działania 4.3.1. Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja w ramach osi IV Leader PROW na lata 2007 -2013.  

 

Czytaj więcej...

Szkolenie internetowe "Podejście Leader w PROW 2007-2013"

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje II edycję szkolenia internetowego nt. "Podejście Leader w PROW 2007-2013". Szkolenie adresowane jest do doradców rolnych zatrudnionych w wojewódzkich ośrodkach doradztwa rolniczego zajmujących się tematyką rozwoju obszarów wiejskich z uwzględnieniem działań objętych osią 4 Leader PROW 2007 - 2013 oraz dla nowozatrudnionych pracowników lokalnych grup działania.

 

Czytaj więcej...

Szukaj

Zaloguj się

Newsletter

ile jest 2+2-3?
Imię:
Email:

Centrum Doradztwa

Rolniczego w Brwinowie

Oddział w Krakowie

  http://produktyregionalne.edu.pl