LEADERATORIUM

PORTAL INFORMACYJNY DLA LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI

Get Adobe Flash player

Aktualności

Warsztaty dla Orawskich kobiet - sukces aktywizacji LGD

Stowarzyszenie Rozwoju Orawy zorganizowało cykl warsztatów aktywizujących dla mieszkańców Orawy z gmin Jabłonka i Lipnica Wielka. W I cyklu zorganizowano warsztaty z Haftu matematycznego,  Wikliny papierowej, Quilingu oraz Decoupagu. Z uwagi na duże zainteresowanie zorganizowano II cykl w ramach którego zorganizowano również warsztaty z  Bibułkarstwa,  Ozdób filcowych, Haftu krzyżykowy i gobelinowy. Zajęcia te przyczyniły się do aktywizowania mieszkańców z terenu LGD, ich pobudzenia i zachęcenia do nowych działań związanych z wdrażaniem LSR. Dzięki tego rodzaju warsztatom LGD – Stowarzyszenie Rozwoju Orawy dotarło do grupy docelowej kobiet na naszym obszarze dotąd mało aktywnych. 

Czytaj więcej...

CDR O/Poznań szkoli LGD

Wielkopolskie LGD uczyły sie w CDR O/Poznań jak zarządzać swoją organizacja oraz jak budować oddolne, zintegrowane strategie rozwoju w perspektywie następnego okresu programowania.

Czytaj więcej...

XV Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne za nami

Podczas konferencji zatytułowanej ”Komunikowanie i doradztwo w turystyce wiejskiej” przybliżono kwestię zmian, jakim ulega postępowanie nabywców na rynku pod wpływem rozwoju nowych mediów, zwracając uwagę na udział mediów w kreowaniu marki i wykorzystania usług internetowych w działalności marketingowej. Drugim obszarem tematycznym były instytucjonalne uwarunkowania w rozwoju turystyki wiejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem roli doradztwa rolniczego w stymulowaniu działań na rzecz turystyki wiejskiej oraz nowych wyzwań stojących przed systemem doradztwa wynikających z konkurencyjnego rynku i wzrostu wymagań konsumentów usług turystycznych. Więcej na stronie CDR O/Kraków

LGD i LGR będą miały obowiązek opracować nową LSR

By ułatwić LGD i LGR dobre przygotowanie się do procesu tworzenia LSR Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie przeprowadził w dniach 2–4 października 2013 roku szkolenie dla Lokalne Grup Rybackich i Lokalnych Grup Działania na temat: "Metodyka budowy oddolnych zintegrowanych strategii rozwoju obszaru z wykorzystaniem wsparcia z wielu funduszy". Więcej na stronie CDR O/Kraków.

Leader w programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 - wybrane zagadnienia

Zakończył się II etap konsultacji projektu Programu Rozwoju  Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, w ramach którego wdrażane będzie  działanie Leader. Przedłożony do konsultacji projekt PROW 2014-2020  zawierał znacznie poszerzoną część diagnostyczno-strategiczną, bardziej szczegółowe opisy działań oraz ogólną propozycję dotyczącą organizacji systemu instytucjonalnego wdrażania Programu.

Czytaj więcej...

Jak budować efektywne zespoły?

Podstawowym ogniwem łączącym działanie współczesnych organizacji są zespoły pracownicze. Efektywnie działające – dobrze zarządzane – zespoły są gwarantem realizacji założonych celów. Umiejętne kierowanie zespołem jest więc jedną z najważniejszych funkcji w organizacji, umiejętności efektywnego menedżera. Zapraszamy do zapoznania się z 2 częścią publikacji na temat zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji. Pobierz broszurę.

Nauczyciel potrzebny od zaraz

W związku z niekorzystnymi tendencjami demograficznymi, nad wieloma wiejskimi szkołami wisi groźba likwidacji. Co zrobić z wykształconą, doświadczoną kadrą pedagogiczną? Może „wykorzystać” nauczyciela nauczania zintegrowanego, muzyki czy języków obcych do prowadzenia zajęć dodatkowych w przedszkolach?

Czytaj więcej...

Klasa dla bobasa podbija stawkę!

Do 75% wydatków kwalifikowalnych wrósł poziom dofinansowania w konkursie ogłoszonym przez Zarząd Województwa Małopolskiego w ramach MRPO, Działanie 6.4. Ponieważ nie udało się wykorzystać alokacji środków przeznaczonych na zakup, budowę lub modernizację budynków, w których będą funkcjonować żłobki, kluby dziecięce lub sprawowana opieka w formie dziennego opiekuna, urząd zastosował zachętę finansową. Dodatkowo przedłużony został termin składania wniosków – do 31 grudnia bieżącego roku. Chętnych zapraszamy na stronę: www.fundusze.malopolska.pl

Możliwości rozwoju biznesu turystycznego

Cardinal Palace – eleganckie centrum kongresowo-wypoczynkowe zlokalizowane w urokliwej, otoczonej łąkami i lasami miejscowości Klimki koło Siedlec i Łukowa było miejscem konferencji dotyczącej możliwości rozwoju biznesu turystycznego na obszarze działania Lokalnej Grupy Działania „Razem ku lepszej przyszłości” w dniach 12-13 września 2013 r.

Czytaj więcej...

Rusza wielki festiwal muzyki i kultury słowiańskiej

20 września w Krakowie rozpoczął się Slavic Music Fest, czyli I Międzynarodowy Festiwal Kultury Słowiańskiej. Potrwa on aż do czerwca 2014 roku. Jak można się domyślić, festiwal poświęcony jest muzyce i kulturze krajów słowiańskich, takich jak Czechy, Słowacja, Rosja, Ukraina, Białoruś, krajów bałkańskich i oczywiście Polski.

Czytaj więcej...

„Kwartet” zmienia Przedgórze

Na realizację 34 projektów przeznaczono ponad 2 mln zł. Odnowią zabytki, zbudują place zabaw, zorganizują warsztaty, wydadzą publikacje. W zakończonych 10 lipca naborach wniosków na przyznanie pomocy w ramach programu Leader lokalna grupa działania „Kwartet na Przedgórzu” wybrała do finansowania 34 projekty. Beneficjenci na ich realizację otrzymają ponad 2 miliony złotych.

Czytaj więcej...

Szukaj

Zaloguj się

Newsletter

ile jest 2+2-3?
Imię:
Email:

Centrum Doradztwa

Rolniczego w Brwinowie

Oddział w Krakowie

  http://produktyregionalne.edu.pl