LEADERATORIUM

PORTAL INFORMACYJNY DLA LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI

Get Adobe Flash player

Aktualności

Odnowa wsi i małe projekty w CDR O/Poznań

W dniach 19-20. listopada br. w poznańskim Oddziale Centrum Doradztwa Rolniczego odbyły się szkolenia pt. „Małe Projekty i Odnowa Wsi – aktywizacja mieszkańców, kreowanie i rozliczanie operacji w ramach PROW 2007-2013” oraz „Odnowa wsi w Wielkopolsce – doświadczenia i perspektywy”. W szkoleniach uczestniczyło 18 osób, w tym przedstawiciele 11 Lokalnych Grup Działania oraz reprezentanci doradztwa i organizacji pozarządowych.

Czytaj więcej...

Spółdzielczość – przeżytek czy sposób na rozwój?

Nowy okres programowania będzie przebiegał pod znakiem harmonizacji trzech polityk: polityki spójności, wspólnej polityki rolnej oraz polityki rybackiej. Poprzez uzupełnianie się efektów (lepszą synergię) realizowanych projektów chce się osiągnąć większą spójność poziomą (terytorialną) i pionową (branżową), lepsze rezultaty, większą wartość dodaną.

Czytaj więcej...

Absurd dla rozwoju…

"W mojej rodzinnej wiosce, gdy byłem małym chłopcem była kuźnia i żył kowal. W kuźni było palenisko i ręczny miech do rozniecania i podtrzymywania ognia, w którym kowal rozgrzewał żelazo, następnie ręcznym młotem wykuwał podkowy i inne przedmioty potrzebne miejscowej ludności ..."  - relacja pana Leszka Leśniaka z pobytu w Austrii na temat wiosek tematycznych. Pobierz pdf.

LGD Dorzecze Bobrzy na szkoleniu w CDR O/Kraków

Czy można jeszcze lepiej i sprawniej oceniać wnioski i wdrażać LSR? Tego uczyli się w Krakowie członkowie LGD z województwa świętokrzyskiego. „Procedura oceny i wyboru wniosków w LGD Dorzecze Bobrzy – teoria i praktyka” to tytuł szkolenia dla członków Stowarzyszenia, które miało miejsce w CDR O/Kraków w dniach 4-5.10.2013 r. 

Czytaj więcej...

Warsztaty dla Orawskich kobiet - sukces aktywizacji LGD

Stowarzyszenie Rozwoju Orawy zorganizowało cykl warsztatów aktywizujących dla mieszkańców Orawy z gmin Jabłonka i Lipnica Wielka. W I cyklu zorganizowano warsztaty z Haftu matematycznego,  Wikliny papierowej, Quilingu oraz Decoupagu. Z uwagi na duże zainteresowanie zorganizowano II cykl w ramach którego zorganizowano również warsztaty z  Bibułkarstwa,  Ozdób filcowych, Haftu krzyżykowy i gobelinowy. Zajęcia te przyczyniły się do aktywizowania mieszkańców z terenu LGD, ich pobudzenia i zachęcenia do nowych działań związanych z wdrażaniem LSR. Dzięki tego rodzaju warsztatom LGD – Stowarzyszenie Rozwoju Orawy dotarło do grupy docelowej kobiet na naszym obszarze dotąd mało aktywnych. 

Czytaj więcej...

CDR O/Poznań szkoli LGD

Wielkopolskie LGD uczyły sie w CDR O/Poznań jak zarządzać swoją organizacja oraz jak budować oddolne, zintegrowane strategie rozwoju w perspektywie następnego okresu programowania.

Czytaj więcej...

XV Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne za nami

Podczas konferencji zatytułowanej ”Komunikowanie i doradztwo w turystyce wiejskiej” przybliżono kwestię zmian, jakim ulega postępowanie nabywców na rynku pod wpływem rozwoju nowych mediów, zwracając uwagę na udział mediów w kreowaniu marki i wykorzystania usług internetowych w działalności marketingowej. Drugim obszarem tematycznym były instytucjonalne uwarunkowania w rozwoju turystyki wiejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem roli doradztwa rolniczego w stymulowaniu działań na rzecz turystyki wiejskiej oraz nowych wyzwań stojących przed systemem doradztwa wynikających z konkurencyjnego rynku i wzrostu wymagań konsumentów usług turystycznych. Więcej na stronie CDR O/Kraków

LGD i LGR będą miały obowiązek opracować nową LSR

By ułatwić LGD i LGR dobre przygotowanie się do procesu tworzenia LSR Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie przeprowadził w dniach 2–4 października 2013 roku szkolenie dla Lokalne Grup Rybackich i Lokalnych Grup Działania na temat: "Metodyka budowy oddolnych zintegrowanych strategii rozwoju obszaru z wykorzystaniem wsparcia z wielu funduszy". Więcej na stronie CDR O/Kraków.

Leader w programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 - wybrane zagadnienia

Zakończył się II etap konsultacji projektu Programu Rozwoju  Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, w ramach którego wdrażane będzie  działanie Leader. Przedłożony do konsultacji projekt PROW 2014-2020  zawierał znacznie poszerzoną część diagnostyczno-strategiczną, bardziej szczegółowe opisy działań oraz ogólną propozycję dotyczącą organizacji systemu instytucjonalnego wdrażania Programu.

Czytaj więcej...

Jak budować efektywne zespoły?

Podstawowym ogniwem łączącym działanie współczesnych organizacji są zespoły pracownicze. Efektywnie działające – dobrze zarządzane – zespoły są gwarantem realizacji założonych celów. Umiejętne kierowanie zespołem jest więc jedną z najważniejszych funkcji w organizacji, umiejętności efektywnego menedżera. Zapraszamy do zapoznania się z 2 częścią publikacji na temat zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji. Pobierz broszurę.

Szukaj

Zaloguj się

Newsletter

ile jest 2+2-3?
Imię:
Email:

Centrum Doradztwa

Rolniczego w Brwinowie

Oddział w Krakowie

  http://produktyregionalne.edu.pl