LEADERATORIUM

PORTAL INFORMACYJNY DLA LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI

Get Adobe Flash player

Aktualności

Doskonalenie umiejętności zarządzania rozwojem lokalnym przez partnerstwa (LGD/LGR)

Lokalne grupy działania i lokalne grupy rybackie powoli wrastają w wiejski „pejzaż” społeczny polski, są lepiej rozpoznawalne i mają już swoje osiągnięcia. Nie mniej nadal konieczne jest doskonalenie procesów zarządzania rozwojem lokalnym. Chodzi o to, aby coraz więcej mieszkańców i podmiotów obszarów objętych oddziaływaniem partnerstw włączało się w rozwój lokalnego środowiska z jednoczesnym własnym zaangażowaniem. To powinien być proces coraz bardziej świadomy, a nie tylko motywowany możliwością uzyskania wsparcia finansowego.

Czytaj więcej...

PROW 2014 – 2020 – kolejne przybliżenie

Na przełomie lutego i marca 2014 zainteresowani rozwojem obszarów wiejskich mieli możliwość uczestnictwa w III publicznych konsultacjach II projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020). Ważną częścią konsultacji były spotkania w regionach podczas których przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi  prezentowali II projekt PROW 2014 – 2020.

Czytaj więcej...

Turystyczne Odkrycie 2014 - konkurs na najciekawszą inicjatywę turystyczną

 

Zarząd Stowarzyszenia LGD „ Gorce-Pieniny” z siedzibą w Krościenku nad Dunajcem niniejszym zgłosiło  nowy  produkty turystyczny w postaci filmu i spotu pn” Kraina niezapomnianych chwil” oraz przewodnik turystyczny pod tym samym tytułem będący efektem realizacji projektu współpracy w ramach działania 421: Wdrażanie Projektów Współpracy przez dwie partnerskie Lokalne Grupy Działania: LGD „Gorce-Pieniny” z siedzibą w Krościenku nad Dunajcem oraz Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy z siedzibą w Łapszach Niżnych.

Czytaj więcej...

Zaproszenie do współpracy: LEADER Newsletter

Publikacja elektronicznego kwartalnika LEADER Newsletter to zadanie statutowe realizowane w Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie. Kwartalnik publikowany od 2007 roku przeznaczony jest dla osób zainteresowanych tematyką podejścia LEADER, głównie dla doradców rolnych współpracujących z lokalnymi grupami działania i rybackimi oraz dla LGD, LGR z całej Polski. 

Czytaj więcej...

Decydujmy Razem!

Dzięki dofinansowaniu, jakie otrzymało Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą” w partnerstwie z Powiatem Olkuskim realizowany jest projekt pn. „Decydujmy razem”, w ramach którego zostaną przeprowadzone szkolenia z zakresu konsultacji społecznych zarówno wśród pracowników Jednostek Samorządowych jak również organizacji pozarządowych.

Czytaj więcej...

V edycja konkursu „Przyjazna Wieś” 2013

Organizatorem Konkursu jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wykonujący zadania w zakresie funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Celem konkursu jest wybranie najlepszego projektu wspierającego rozbudowę infrastruktury na terenach wiejskich, współfinansowanego z funduszy europejskich.

Czytaj więcej...

Szukaj

Zaloguj się

Newsletter

ile jest 2+2-3?
Imię:
Email:

Centrum Doradztwa

Rolniczego w Brwinowie

Oddział w Krakowie

  http://produktyregionalne.edu.pl