LEADERATORIUM

PORTAL INFORMACYJNY DLA LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI

Get Adobe Flash player

Aktualności

Strategia rozwoju organizacji przydatnym narzędziem zarządzania LGD

 

W dniach 21 – 23 marca 2012 roku krakowski oddział CDR przeprowadził szkolenie dla przedstawicieli lokalnych grup działania na temat „Zarządzanie organizacją pozarządową typu partnerstwo trójsektorowe w okresie przejściowym – zarządzanie zmianą”. Zakres tematyczny szkolenia spotkał się z dużym zainteresowaniem.

 

 

Czytaj więcej...

Wywiady z przedstawicielami wybranych LGD z terenu Wielkopolski

W drugiej połowie ubiegłego roku, pracownicy Oddziału CDR w Poznaniu przeprowadzili krótkie wywiady z przedstawicielami czterech wybranych Lokalnych Grup Działania z terenu Wielkopolski. Wywiady te miały na celu jednocześnie ogólną ocenę dotychczasowego wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju oraz na podstawie dotychczasowych wniosków rozpoznanie możliwych kierunków działania LGD w przyszłości.

 

Czytaj więcej...

Produkt tradycyjny i lokalny szansą rozwoju regionu

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Lokalna Grupa Działania Wspólny Trakt i Gmina Skaryszew była współorganizatorami konferencji: „PRODUKT TRADYCYJNY I LOKALNY SZANSĄ ROZWOJU REGIONU”, która odbyła się w dniu 15 marca w hotelu „Villa Cyganeria”.

 

Czytaj więcej...

Kontrole produktów posiadających oznaczenia unijne w 2011 roku

Producenci produktów regionalnych i tradycyjnych posiadających Chronioną Nazwę Pochodzenia (ChNP), Chronione Oznaczenie Geograficzne (ChOG) lub będące Gwarantowanymi Tradycyjnymi Specjalnościami (GTS) muszą poddawać się kontrolom potwierdzającym zgodności procesu produkcji z zarejestrowaną na poziomie wspólnotowym specyfikacją.

 

Czytaj więcej...

Energia odnawialna - nowe trendy

W Kielcach zakończyły się trzydniowe Targi ENEX, EKOTECH oraz PNEUMATICON, wystawy łączące ważne gałęzie gospodarki jak energia, segregacja i utylizacja odpadów, energia odnawialna i gospodarka wodno-ściekowa. Hasłem przewodnim tegorocznego cyklu była „Zielona energia”.

 

Czytaj więcej...

Nowy e-biuletyn "Przedsiębiorczość wiejska"

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie wychodzi z nową inicjatywą polegającą na wydawaniu e-biuletynu pt. „Przedsiębiorczość wiejska”, jako kontynuacja działań w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.

 

Czytaj więcej...

Weź udział w konkursie „Sposób na sukces”

Konkurs „Sposób na Sukces” narodził się z inicjatywy Centrum Doradztwa Rolniczego w 2000 roku i od tej pory jest przeprowadzany corocznie. Jego ideą jest promowanie pozarolniczej przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w celu zmniejszenia bezrobocia poprzez tworzenie nowych miejsc pracy na terenach wiejskich i w miastach liczących nie więcej niż 20 tysięcy mieszkańców.

 

Czytaj więcej...

Mini przedszkole maksi korzyści


Jak ważne dla malucha jest uczęszczanie do przedszkola wie już mały Jaś i Marysia oraz ich rodzice, dziadkowie, sąsiedzi i pracodawcy. Psychologowie i socjologowie wskazują szereg zachowań, których dzieci uczą się w grupie; od umiejętności wspólnej pracy i zabawy aż po zachowania społeczne, potwierdzając mądrość powiedzenia: „Czym skorupka za młodu nasiąknie” oraz „Czego się Jaś nie nauczy…”.

Czytaj więcej...

Leader po roku 2013

Leader po roku 2013 - na podstawie projektów legislacyjnych. Od wielu miesięcy trwa burzliwa dyskusja na temat kształtu Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku. W obecnym okresie programowania Leader jest jej częścią. Stąd też opinie, oceny i propozycje na przyszłość dotyczą także podejścia LEADER.

  

Czytaj więcej...

Szkolenia dla LGD

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaplanował w pierwszym półroczu 2012 roku 6 szkoleń kierowanych dla potrzeb Lokalnych Grup Działania w ramach realizacji działania 4.3.1. Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja w ramach osi IV Leader PROW na lata 2007 -2013.  

 

Czytaj więcej...

Szukaj

Centrum Doradztwa

Rolniczego w Brwinowie

Oddział w Krakowie

  http://produktyregionalne.edu.pl