LEADERATORIUM

PORTAL INFORMACYJNY DLA LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI

Get Adobe Flash player

Aktualności

Energia odnawialna - nowe trendy

W Kielcach zakończyły się trzydniowe Targi ENEX, EKOTECH oraz PNEUMATICON, wystawy łączące ważne gałęzie gospodarki jak energia, segregacja i utylizacja odpadów, energia odnawialna i gospodarka wodno-ściekowa. Hasłem przewodnim tegorocznego cyklu była „Zielona energia”.

 

Czytaj więcej...

Nowy e-biuletyn "Przedsiębiorczość wiejska"

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie wychodzi z nową inicjatywą polegającą na wydawaniu e-biuletynu pt. „Przedsiębiorczość wiejska”, jako kontynuacja działań w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.

 

Czytaj więcej...

Weź udział w konkursie „Sposób na sukces”

Konkurs „Sposób na Sukces” narodził się z inicjatywy Centrum Doradztwa Rolniczego w 2000 roku i od tej pory jest przeprowadzany corocznie. Jego ideą jest promowanie pozarolniczej przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w celu zmniejszenia bezrobocia poprzez tworzenie nowych miejsc pracy na terenach wiejskich i w miastach liczących nie więcej niż 20 tysięcy mieszkańców.

 

Czytaj więcej...

Mini przedszkole maksi korzyści


Jak ważne dla malucha jest uczęszczanie do przedszkola wie już mały Jaś i Marysia oraz ich rodzice, dziadkowie, sąsiedzi i pracodawcy. Psychologowie i socjologowie wskazują szereg zachowań, których dzieci uczą się w grupie; od umiejętności wspólnej pracy i zabawy aż po zachowania społeczne, potwierdzając mądrość powiedzenia: „Czym skorupka za młodu nasiąknie” oraz „Czego się Jaś nie nauczy…”.

Czytaj więcej...

Leader po roku 2013

Leader po roku 2013 - na podstawie projektów legislacyjnych. Od wielu miesięcy trwa burzliwa dyskusja na temat kształtu Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku. W obecnym okresie programowania Leader jest jej częścią. Stąd też opinie, oceny i propozycje na przyszłość dotyczą także podejścia LEADER.

  

Czytaj więcej...

Szkolenia dla LGD

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaplanował w pierwszym półroczu 2012 roku 6 szkoleń kierowanych dla potrzeb Lokalnych Grup Działania w ramach realizacji działania 4.3.1. Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja w ramach osi IV Leader PROW na lata 2007 -2013.  

 

Czytaj więcej...

Szkolenie internetowe "Podejście Leader w PROW 2007-2013"

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje II edycję szkolenia internetowego nt. "Podejście Leader w PROW 2007-2013". Szkolenie adresowane jest do doradców rolnych zatrudnionych w wojewódzkich ośrodkach doradztwa rolniczego zajmujących się tematyką rozwoju obszarów wiejskich z uwzględnieniem działań objętych osią 4 Leader PROW 2007 - 2013 oraz dla nowozatrudnionych pracowników lokalnych grup działania.

 

Czytaj więcej...

Szukaj

Centrum Doradztwa

Rolniczego w Brwinowie

Oddział w Krakowie

  http://produktyregionalne.edu.pl