LEADERATORIUM

PORTAL INFORMACYJNY DLA LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI

Get Adobe Flash player

Aktualności

Szkolenia dla LGD

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaplanował w pierwszym półroczu 2012 roku 6 szkoleń kierowanych dla potrzeb Lokalnych Grup Działania w ramach realizacji działania 4.3.1. Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja w ramach osi IV Leader PROW na lata 2007 -2013.  

 

Czytaj więcej...

Szkolenie internetowe "Podejście Leader w PROW 2007-2013"

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje II edycję szkolenia internetowego nt. "Podejście Leader w PROW 2007-2013". Szkolenie adresowane jest do doradców rolnych zatrudnionych w wojewódzkich ośrodkach doradztwa rolniczego zajmujących się tematyką rozwoju obszarów wiejskich z uwzględnieniem działań objętych osią 4 Leader PROW 2007 - 2013 oraz dla nowozatrudnionych pracowników lokalnych grup działania.

 

Czytaj więcej...

Szukaj

Centrum Doradztwa

Rolniczego w Brwinowie

Oddział w Krakowie

  http://produktyregionalne.edu.pl